Μπορείτε να κατεβάσετε οποιαδήποτε από τα παρακάτω

        (αφού πάρετε τις σχετικές πληροφορίες):

Η ανάπτυξη και οι μορφές του τουρισμού

Πώς ο τουρισμός μπορεί να αποτελέσει τη βάση της ανάπτυξής μας

Η εξέλιξη του Ελληνικού Τουρισμού

Μια ανασκόπηση της ιστορίας του από τη δεκαετία του '50

Το Σήμα Ποιότητας για τον τουρισμό Q

Πώς θα αποκτήσει μια τουριστική επιχείρηση το Ελβετικό Σήμα Ποιότητας

Το Σεμινάριο για την απόκτηση του Σήματος Ποιότητας

Το αρχικό σεμινάριο για το Ελβετικό και το Ευρωπαϊκό Σήμα Ποιότητας

Το Σήμα και η Πιστοποίηση της HOTREC

Η πιστοποίηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουριστικών Επιχειρήσεων

Η Ολική Ποιότητα στον Τουρισμό

Της εξαιρετικής μαθήτριάς μου Γεωργίας Γιαννοπούλου

Συζήτηση για τον Τουρισμό

Μια τηλεοπτική συζήτησή μου με τον Αθ. Παπανδρόπουλο για τον τουρισμό

Ο Θρησκευτικός-προσκυνηματικός Τουρισμός

Μια ενδιαφέρουσα διπλωματική εργασία του Ανδρέα Τζόβολου

Now or Never!

A new marketing for Greece

Κατάρτιση σε τουριστικά επαγγέλματα

Βασικές γνώσεις για επαγγέλματα του τουρισμού

 

Επιστροφή

στην Αρχική σελίδα