Μπορείτε να κατεβάσετε οποιαδήποτε από τα παρακάτω

        (αφού πάρετε τις σχετικές πληροφορίες):

Η εξέλιξη του Ελληνικού Τουρισμού

Μια ανασκόπηση της ιστορίας του από τη δεκαετία του '50

Πολιτιστικός Τουρισμός

Τι είναι και πώς μπορεί να αναπτυχθεί ο πολιτιστικός τουρισμός

Συνεδριακός Τουρισμός

Η οργάνωση του συνεδριακού τουρισμού

Οικοτουρισμός

Η πρόκληση του Οικο-τουρισμού

Αγροτουρισμός

Συνδυασμός της αγροτικής παραγωγής με τον τουρισμό

Σεμινάριο για την Ποιότητα στον Τουρισμό

Παρουσίαση της έννοιας της ποιότητας στον τουρισμό

Η Ολική Ποιότητα στον Τουρισμό

Της εξαιρετικής μαθήτριάς μου Γεωργίας Γιαννοπούλου

Συζήτηση για τον Τουρισμό

Μια τηλεοπτική συζήτησή μου με τον Αθ. Παπανδρόπουλο για τον τουρισμό

Ο Θρησκευτικός-προσκυνηματικός Τουρισμός

Μια ενδιαφέρουσα διπλωματική εργασία του Ανδρέα Τζόβολου

Κατάρτιση σε τουριστικά επαγγέλματα

Βασικές γνώσεις για επαγγέλματα του τουρισμού

 

Επιστροφή

στην Αρχική σελίδα