ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ

Επιμέλεια: Τάσος Ανθουλιάς

Μπορείτε να κατεβάσετε τις ακόλουθες τρεις προτάσεις διδακτικής:

  1. Πώς διαβάζεται ένας χάρτης

  2. Η εξέλιξη ενός τόπου

  3. Από τους ήχους στη μουσική

 

 

Μπορείτε να δείτε και τα αντίστοιχα βίντεο:

https://www.youtube.com/watch?v=FQXrOXqFkCY

https://www.youtube.com/watch?v=RmweOBxLC28

https://www.youtube.com/watch?v=GqnYwaQibEM

Επιστροφή

στην Αρχική σελίδα