ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΜΟΥ CD

My First Greek CD

 

ΔΙΓΛΩΣΣΟ INTERACTIVE MULTIMEDIA CD-ROM

(ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΙ ΑΓΓΛΙΚΑ)

Δημιουργός: Τάσος Ανθουλιάς (Εκδόσεις Χελιδόνι)

 

Αυτό το CD-ROM είναι κατάλληλο για παιδιά 4 ως 8 χρόνων. Περιλαμβάνει πλήρεις και αναλυτικές οδηγίες (που απευθύνονται στους γονείς) σε κάθε τμήμα του. Ο δίσκος περιέχει πέντε πακέτα προγραμμάτων:

 

1.  Πρώτη Ανάγνωση. Το πακέτο αυτό αποτελείται από τέσσερα προγράμματα: Λέξεις, Φράσεις, Προτάσεις και Το πρώτο μου βιβλίο. Συνδυάζει εικόνες, κίνηση και ήχους σε αλληλεπίδραση με το παιδί. Έχει στόχο να βοηθήσει το παιδί στα πρώτα του βήματα στην ανάγνωση.

 

2.    Τα πρώτα μου Μαθηματικά. Δεκαοχτώ είδη ασκήσεων που καλύπτουν όλη την ύλη των προ-  σχολικών και πρώτων σχολικών Μαθηματικών με αριθμούς μέχρι το 20 και τις πράξεις πρόσθεση και αφαίρεση. Οι περισσότερες ασκήσεις είναι σε μορφή παιχνιδιού με απρόοπτες καταστάσεις και χιούμορ.

 

3.  Ελληνική Γραμματική. Το πακέτο αυτό περιλαμβάνει όλο το βασικό υλικό της Νεοελληνικής Γραμματικής: Κλίση των Ουσιαστικών (αρσενικών, θηλυκών και ουδέτερων), Κλίση και Παραθετικά των Επιθέτων, Χρόνοι των Ρημάτων (ενεργητικής και παθητικής φωνής).

 

4.    Ελληνικό Αλφάβητο. Είναι ένα πακέτο ειδικά σχεδιασμένο για την αναγνώριση των ελληνικών γραμμάτων και φθόγγων από παιδιά που μεγαλώνουν σε αγγλόφωνο περιβάλλον. Περιλαμβάνει και τέσσερα είδη ασκήσεων για την εξάσκηση στο ελληνικό αλφάβητο.

 

5.       Ελληνο-αγγλικό και Αγγλο-ελληνικό Λεξιλόγιο. Περιλαμβάνεται ένα πλούσιο λεξιλόγιο κατάλληλο για παιδιά αυτών των ηλικιών.

 

Τα κείμενα και οι ήχοι συνδυάζουν την ελληνική με την αγγλική γλώσσα έτσι, ώστε να μπορούν να κατανοηθούν και από παιδιά που μεγαλώνουν μέσα σε αγγλόφωνο περιβάλλον, ενώ ταυτόχρονα θα μαθαίνουν την ελληνική γλώσσα. Αντίστροφα, παιδιά που μεγαλώνουν σε ελληνόφωνο περιβάλλον θα έρθουν σε πρώτη επαφή με την αγγλική γλώσσα, χωρίς να αισθανθούν ότι κάνουν κάποιο μάθημα.

Λειτουργεί σε Windows XP, Vista ή προηγούμενα λειτουργικά συστήματα.

 

Ακολουθούν μερικές ενδεικτικές οθόνες σε σμίκρυνση:

 

 
 
 

 

Επιστροφή

στην Αρχική σελίδα