ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ

 

Επιμέλεια: Τάσος Ανθουλιάς

Εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα 1992

 

  

Τα Πρακτικά του Διεθνούς Συμποσίου για τα προβλήματα διδασκαλίας της πρώτης γραφής και ανάγνωσης. Το βιβλίο απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και σε φοιτητές των Παιδαγωγικών Τμημάτων. Περιέχει τις ακόλουθες εισηγήσεις:

.

Πράξη, έρευνα, έρευνα-πράξη στην ανάγνωση και τη γραφή.

Η μέτρηση της γνωστικής καθαρότητας.

Η αντιγραφή ως μέσο αξιολόγησης και πληροφόρησης.

Διδακτικές και ψυχογλωσσικές πλευρές.

Η παραγωγή γραπτών των μικρών παιδιών

Η ανάλυση των μικροδομών και μακροδομών του κειμένου.

Μια κλίμακα παρατήρησης και ανάλυσης.

Η διάγνωση της γνωστικής λειτουργίας.

Ο δάσκαλος ως γραφέας-μοντέλο.

Οι οικογενειακές πρακτικές σχολικής υποστήριξης.

Επεκτείνοντας την πρώτη επαφή με τη γραφή.

Η πρόληψη του λειτουργικού αναλφαβητισμού.

Η διδασκαλία της νέας ελληνικής ως ξένης γλώσσας.

Γραφή και ανάγνωση την εποχή της Πληροφορικής.

Ο επεξεργαστής κειμένου ως νέο εργαλείο γραφής.

 

Και ένα κείμενο-πρόταση για τη διδασκαλία της ανάγνωσης και της γραφής:

https://www.helidoni.info/Child_Book.pdf

 

Επιστροφή

στην Αρχική σελίδα