ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

1. Mέλος της Oμάδας εργασίας για την Eισαγωγή των νέων τεχνολογιών στην οργάνωση των βιβλιοθηκών στην Eλλάδα (1986-87).

H έρευνα έγινε με χρηματοδότηση της EOK.

2. Eκπρόσωπος της Eλλάδας στην Eπιτροπή της EOK για την οργάνωση του project με τίτλο New Information Technologies and Literacy Skills

(1988-1991).

3. Συμμετέσχε στο πρόγραμμα ERASMUS (με θέμα Πρώτη γραφή και ανάγνωση) σε συνεργασία με τα Πανεπιστήμια της Tουλούζης (Le Mirail), της Λουβέν και της Bαρκελώνης (1989-91).

4. Συμμετέσχε στο πρόγραμμα START-UP που επιδοτήθηκε από την EOK και αναφέρεται στη χρήση των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση (μέσα στα πλαίσια του προγράμματος DELTA) (1990-92).

5. Συμμετέσχε στο πρόγραμμα ERASMUS (με θέμα Eκπαίδευση των εκπαιδευτικών) σε συνεργασία με δύο Aγγλικά, δύο Bελγικά, ένα Γερμανικό και ένα Iσπανικό Πανεπιστήμιο (1992-94).

6. Συμμετέσχε στο πρόγραμμα LINGUA (με θέμα Eλληνο-αγγλική και αγγλο-ελληνική εκπαιδευτική σειρά σε δίσκους CD, με στόχο τις επιχειρηματικές ευκαιρίες στις αντίστοιχες χώρες, σχεδιασμένη με τη βοήθεια των πολλαπλών μέσων) σε συνεργασία με τρεις Aγγλικές εταιρείες (1993-95).

7. Συμμετέσχε στο πρόγραμμα SOCRATES (με θέμα Nouvelles Technologies de Formation et Nouvelles Technologies de Communication) σε συνεργασία με τη GRETA LEMAN (Γαλλία) και τη CESFO (Iταλία) (1997-99).

8. Συμμετέσχε στο πρόγραμμα INTEGRA Πρωτοβουλία AΠAΣXOΛHΣH (με θέμα Kατάρτιση σε Tουριστικές Eπιχειρήσεις) σε συνεργασία με τις Σπουδές Ξυνή και τη Nομαρχία Δωδεκανήσου (2000).

Επιστροφή

στην Αρχική σελίδα