ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

 

Συγγραφέας: Τάσος Ανθουλιάς

Εκδόσεις Gutenberg, Αθήνα 1989

 

Το βιβλίο αυτό (που μπορείτε να το κατεβάσετε ελεύθερα) το δημιούργησα για τους φοιτητές μου στα Παιδαγωγικά Τμήματα του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Ήταν το πρώτο σχετικό βιβλίο που γράφηκε και εκδόθηκε στην Ελλάδα. Και είναι γραμμένο απλά, έτσι που να γίνεται εύκολα κατανοητό από όλους. Το βιβλίο, το οποίο έχει 400 περίπου σελίδες, χωρίζεται σε έξι μέρη και στο τέλος έχει μερικά Παραρτήματα και 8 σελίδες καταγραφής διεθνούς βιβλιογραφίας.

Το πρώτο μέρος είναι μια Εισαγωγή στην τεχνολογία της πληροφορικής και στη λειτουργία του ηλεκτρονικού γραφείου.

Το δεύτερο μέρος είναι μια εισαγωγή στην εκπαίδευση την εποχή της πληροφορικής και στον τρόπο εισαγωγής των υπολογιστών στο σχολείο.

Το τρίτο μέρος περιγράφει τα εκπαιδευτικά προγράμματα που είναι για αρχική εξάσκηση και διδασκαλία, τις Εξομοιώσεις, το Εννοιολογικό πληκτρολόγιο και τους Αισθητήρες. Και βέβαια την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων που θα χρησιμοποιήσουμε, η οποία πρέπει να γίνεται με βάση συγκεκριμένα κριτήρια.

Στο τέταρτο μέρος του βιβλίου παρουσιάζονται αναλυτικά οι δύο βασικές γλώσσες προγραμματισμού που εξυπηρετούν και εκπαιδευτικούς στόχους. Η μία γλώσσα είναι η Logo και η άλλη γλώσσα είναι η Basic. Φυσικά στον προγραμματισμό, όπως και στη λογική, μεγάλη σημασία έχουν τα λογικά διαγράμματα.

Το πέμπτο μέρος του βιβλίου αναφέρεται στη χρήση του υπολογιστή με παιδιά που έχουν ειδικές ανάγκες και παρουσιάζει το σύστημα Bliss, ένα μέσο επικοινωνίας για εκείνα τα άτομα που δεν μπορούν να μιλήσουν και έχουν ανεπαρκή κινητικό έλεγχο.

Το έκτο μέρος του βιβλίου έχει τίτλο Η πληροφορική και τα παιδιά. Στην αρχή έχει μια σειρά μικρών άρθρων που είχα γράψει για να μιλήσω σε παιδιά για τη λειτουργία και τις χρήσεις του υπολογιστή, δημιουργώντας απλές, μικρές και χιουμοριστικές ιστορίες. Στη συνέχεια παρουσιάζονται εκπαιδευτικά παιχνίδια. Και στο τέλος υπάρχει ένα κόμικ που δημιούργησα στηριγμένος στην ιστορία της Αλίκης στη χώρα των θαυμάτων. Σε αυτό η Ελένη θέλει να μάθει πώς είναι μέσα ένας υπολογιστής. Καταφέρνει, λοιπόν, να γίνει πάρα πολύ μικρή, μπαίνει μέσα στον υπολογιστή της και πηγαίνει παντού. (Βέβαια, η πρωτότυπη έκδοση ήταν έγχρωμη).

Στα παραρτήματα υπάρχουν σχετικά άρθρα και εισηγήσεις μου για την εισαγωγή της Πληροφορικής στην Ελληνική εκπαίδευση. Στη συνέχεια και μέχρι το τέλος του βιβλίου υπάρχει μια διεθνής βιβλιογραφία.

 

 

Επιστροφή

στην Αρχική σελίδα