ΣΩΚΡΑΤΗΣ - ΠΛΑΤΩΝ - ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ

Σωκράτης: Ο μεγάλος άνθρωπος και φιλόσοφος

Ένα πολύ ενδιαφέρον ντοκιμαντέρ, το οποίο μας παρουσιάζει με πολύ απλά λόγια τη ζωή και τη φιλοσοφία του Σωκράτη αλληλένδετες πορείες που η μία εξηγεί και αποδεικνύει την άλλη: η ηθική φιλοσοφία (καλός κ αγαθός) που ταυτίζει τη ζωή ενός ανθρώπου με τις απόψεις του.

Μπορούμε να καταλάβουμε καλύτερα τις μεγάλες τομές του Σωκράτη βλέποντας την εξέλιξή τους. Παραδείγματα:

Η κατανόηση της έννοιας της Μαιευτικής του Σωκράτη μπορεί να γίνει με την έννοια της ανακάλυψης της γνώσης από τον μαθητή, όπως αποδεικνύεται από τον Πιαζέ.

Η κατανόηση της έννοιας της Διαλεκτικής του Σωκράτη μπορεί να γίνει με την κατανόηση της φιλοσοφίας του Χέγκελ και των κατοπινών διαλεκτικών φιλοσόφων.

Η κατανόηση της Ελεγκτικής μεθόδου του Σωκράτη με την ώθηση για σύγκρουση των αντιφάσεων των απόψεών μας μπορεί να γίνει με την κατανόηση αυτού που ο Μπρεχτ ονομάζει παραξένεμα.

Και η κατανόηση του γνώθι σαυτόν (αυτογνωσία) είναι η βάση της ψυχανάλυσης του Φρόιντ.

Πλάτων: Ο κύριος οικοδόμος της φιλοσοφίας

Το ντοκιμαντέρ αυτό παρουσιάζει τον μαθητή του Σωκράτη και δάσκαλο του Αριστοτέλη.

Το έργο του με τη μορφή φιλοσοφικών διαλόγων έχει σωθεί ολόκληρο άσκησε τεράστια επιρροή στην αρχαία ελληνική φιλοσοφία και γενικότερα στη δυτική φιλοσοφική παράδοση μέχρι τις ημέρες μας.

Ο Πλάτων, μεταξύ άλλων, έγραψε την Απολογία του Σωκράτους, η οποία θεωρείται ως μια σχετικά ακριβής καταγραφή της απολογίας του Σωκράτη στη δίκη που τον καταδίκασε σε θάνατο, το Συμπόσιο όπου μιλά για τη φύση του έρωτα, τον Πρωταγόρα όπου μεταξύ άλλων θεμελιώνεται θεωρητικά η αρχή της πρόληψης που δεν λαμβάνει την ποινή ως απολύτως ανταποδοτική, τον Παρμενίδη και τον Θεαίτητο, όπου θεμελιώνει την αντικειμενικότητα του λόγου και της ιδέας, ενώ σε δύο μακρούς διαλόγους, την Πολιτεία και τους Νόμους περιέγραψε την ιδανική πολιτεία.

Αριστοτέλης: Η οργάνωση της λογικής.

Το ντοκιμαντέρ αυτό παρουσιάζει τον μαθητή του Πλάτωνα και δάσκαλο του Μεγάλου Αλεξάνδρου.

Oι Αλεξανδρινοί υπολόγιζαν ότι ο Αριστοτέλης έγραψε 400 περίπου συνολικά βιβλία. Ο Διογένης ο Λαέρτιος υπολόγισε το έργο του σε στίχους και βρήκε ότι έφταναν τις 44 μυριάδες, δηλ. 440.000. Μεγάλο μέρος από το έργο του αυτό χάθηκε. Ανήκε στην κατηγορία των δημόσιων ή "εξωτερικών" μαθημάτων και ήταν γραμμένα σε μορφή διαλογική. Από αυτά σώθηκε μόνο η "Αθηναίων Πολιτεία", σ' έναν πάπυρο που βρέθηκε στην Αίγυπτο. Τα σωζόμενα σήμερα έργα του αντιστοιχούν στη διδασκαλία που ο Αριστοτέλης έκανε στους προχωρημένους μαθητές του και που λέγονται "ακροαματικές ή εσωτερικές". Γι' αυτό και είναι γραμμένα σε συνεχή λόγο και όχι σε διάλογο. Αρκετά από τα βιβλία του έχουν υποστεί επεμβάσεις και επεξεργασίες και γενικά η κατάστασή τους δεν είναι καλή. Από το τεράστιο έργο του τελικά σώθηκαν 47 βιβλία και μερικά αποσπάσματα από τα άλλα. Δεν θεωρούνται όμως όλα γνήσια.

Μπορείτε να δείτε τα σχετικά ντοκιμαντέρ στις αντίστοιχες διευθύνσεις του YouTube:

Σωκράτης: https://www.youtube.com/watch?v=FhgVCHACDaM 

Πλάτων: https://www.youtube.com/watch?v=-JfCF8FrK1Y

Αριστοτέλης: https://www.youtube.com/watch?v=9ZHsGK60j_w

 

Επιστροφή

στην Αρχική σελίδα