Νομική διεκδίκηση επισφαλών απαιτήσεων επιχειρήσεων

Multiplan

Νομική προστασία οικογένειας,
οχήματος-οδηγού και επαγγελματιών

Ασφάλεια κατοικίας ή επιχείρησης (κλοπή, φωτιά κλπ.)

Ασφαλίσεις υγείας και περίθαλψης

Αστική ευθύνη επιχειρήσεων και Νομική προστασία

Αστική ευθύνη ξενοδοχείων και Νομική προστασία

Αγροτικές ασφαλίσεις - Agro Insurance

10 τρόποι για να εξασφαλίσετε την αγροτική μονάδα σας

Superplan Ιατρών

Αστική ευθύνη Ιατρών

Νομική προστασία οικογένειας

Νομική προστασία οχήματος και οδηγού

Νομική προστασία σκαφών αναψυχής

Νομική προστασία εκμίσθωσης ακινήτων

Νομική προστασία διαχείρισης πολυκατοικιών

Νομική προστασία μελών Διοικητικών Συμβουλίων

Ασφάλιση ευθύνης στελεχών (Directors & Officers)

Ενημέρωση του κοινού

για τη διαχείριση πιθανών αιτιάσεων

 

 

 

Στοιχεία επικοινωνίας:   Τηλ & Fax: 210.7562797     E-mail: helidon-@otenet.gr