11 Οκτωβρίου ως 5 Δεκεμβρίου 1988

Η συμμετοχή ήταν τόσο μεγάλη…

…που κάθονταν ακόμα και στην ανοιχτή πόρτα.