Αυτά ήταν τα πρώτα εκπαιδευτικά προγράμματα που δημιουργήθηκαν στην Ελλάδα

μεταξύ 1983 και 1985 και έτρεχαν σε υπολογιστές Apple IIe και Apple IIc

Δημιουργός

Τάσος Ανθουλιάς