Μπορείτε να πάρετε πληροφορίες για τα παρακάτω:

 

Ερευνητική δραστηριότητα

Συμμετοχή σε Ευρωπαϊκές έρευνες

Συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια

Εισηγήσεις σε διεθνή συνέδρια

Compact Greek - Compact English

Για τη διδασκαλία της Ελληνικής και της Αγγλικής γλώσσας

Κατάρτιση σε τουριστικά επαγγέλματα

Βασικές γνώσεις για επαγγέλματα του τουρισμού

Πακέτα επαγγελματικών εφαρμογών

Δημιουργία προγραμμάτων για επαγγελματική χρήση

Διαλέξεις - Σεμινάρια

ως ομιλητής - εισηγητής

                                          
 

Επιστροφή

στην Αρχική σελίδα